16. sjednica Skupštine 02.07.2007.

 1.  Usvajanje zapisnika 15. sjednice Skupštine Županije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Informacija o problematici razminiranja na području Osječko-baranjske županije
 4. Informacija o stanju izrade prostorno-planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije
 5. Izvješće o kakvoći zraka na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 6. Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda na području Osječko-baranjske županije
 7. Informacija o stanju vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije
 8. Informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske županije
 9. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije i radu Turističke zajednice Županije
 10. Informacija o stanju i problematici u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije
 11. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 12. Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 13. Izvješće o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. za 2006. godinu
 14. Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra d.o.o. Donji Miholjac za 2006. godinu
 15. Izvješće o poslovanju Tehnologijsko-razvojnog centra u Osijeku d.o.o. za 2006. godinu
 16. a)  Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku u 2006. godini
  b)  Plan rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku za 2007. godinu
 17. Izvješće o izvršenju Programa i poslovanju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2006. godinu
 18. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2006. godinu
 19. Informacija o problematici prognanika, povratnika, izbjeglica i raseljenih osoba, te stambenom zbrinjavanju na području Osječko-baranjske županije
 20. Informacija o stanju socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 21. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 22. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 23. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 24. Informacija o općem stanju sigurnosti, kriminalitetu, sigurnosti u prometu i javnom redu i miru na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 25. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju i odobravanju drugih oblika financijske potpore darovitim učenicima i studentima
 26. Prijedlog Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
 27. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne glazbene škole "Kontesa Dora", Našice
 28. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Tehnološke škole "Ruđer Bošković", Osijek
 29. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG" Osijek
 30. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Osijeku
 31. Davanje mišljenja o prijedlogu za razrješenje i imenovanje načelnika Policijske uprave osječko-baranjske
Top