12. sjednica Skupštine 01.12.2006.

 1. Usvajanje zapisnika 11. sjednice Skupštine Županije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Informacija o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije
 4. Informacija o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u programima Europske unije
 5. Informacija o problematici razminiranja na području Osječko-baranjske županije
 6. Izvješće o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije
 7. Informacija o provedbi Odluke o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu
 8. Informacija o organiziranosti i stanju lovstva i ribolova na području Osječko-baranjske županije
 9. Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit"
 10. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta pitke vode "Jarčevac"
 11. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta "Crpilište Vinogradi"
 12. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta "Crpilište Prosine"
 13. Izvješće o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2005. godini
 14. Informacija o ostvarivanju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina na području Osječko-baranjske županije
 15. Informacija o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina na području Osječko-baranjske županije
 16. Izvješće o provođenju Nacionalnog programa za Rome na području Osječko-baranjske županije
 17. Izvješće o provedbi programa "Osnove razvoja Zavoda za informatiku Osijek" i poslovanju Zavoda
 18. Informacija o stanju i aktivnostima zaštite od nasilja u obitelji na području Osječko-baranjske županije
 19. Izmjene i dopune programa javnih potreba
  a) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
  b) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
  c) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
  d) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
  e) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
  f) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u športu na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 20. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
  a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 21. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Kliničkoj bolnici Osijek u 2006. godini
 22. a) Prijedlog Izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  b) Prijedlog Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2006. godini
 23. a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Osijek
  b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo
  c) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir
 24. Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika
  a) Trgovačkog suda u Osijeku
  b) Općinskog suda u Osijeku
  c) Općinskog suda u Donjem Miholjcu
 25. Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež
  a) Županijskog suda u Osijeku
  b) Općinskog suda u Osijeku
 26. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
  a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Laslovo, Laslovo
  b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Josipa Antuna Ćolnića, Đakovo
  c) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo
  d) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Strojarske tehničke škole Osijek
 27. Prijedlog Zaključka o predlaganju člana Komisije za ocjenu utjecaja na okoliš zahvata "Rekonstrukcija postojećeg objekta u liniji za proizvodnju čipsa u tvornici Karolina u Osijeku"
Top