11. sjednica Skupštine 06.10.2006.

 1. Usvajanje zapisnika 10. sjednice Skupštinr Županije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Izbor člana Poglavarstva Osječko-baranjske županije
  a) Prijedlog za razrješenje člana Poglavarstva Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog za izbor člana Poglavarstva Osječko-baranjske županije
 4. Informacija o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije s izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Osječko-baranjske županije
 5. Informacija o organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva na području Osječko-baranjske županije
 6. Prijedlog Plana osiguranja potrebnih sredstava za sufinanciranje provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije u 2007. godini
 7. Informacija o žetvi i otkupu pšenice roda 2006. godine na području Osječko-baranjske županije
 8. Prijedlog rješenja o davanju u zakup zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije
  a) Prijedlog Rješenja o davanju u zakup zajedničkog lovišta broj XIV/142 "Magadenovac"
  b) Prijedlog Rješenja o davanju u zakup zajedničkog lovišta broj XIV/186 "Marijanci"
 9. Izvješće o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2005. godini
 10. Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2005. godini
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Kliničkoj bolnici Osijek u 2006. godini
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 13. Informacija o primjeni Odluke o stipendiranju i odobravanju drugih oblika financijske potpore darovitim učenicima i studentima u školskoj odnosno akademskoj godini 2005./2006.
 14. Informacija o primjeni Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij u akademskoj godini 2005./2006.
 15. a) Prijedlog Odluke o osnivanju Osnovne glazbene škole "Kontesa Dora"
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog ravnatelja Osnovne glazbene škole "Kontesa Dora" u Našicama
 16. Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 17. Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
 18. Izvješće o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine
 19. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve " Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine
Top