9. sjednica Skupštine 12.05.2006.

 1. Usvajanje zapisnika 8. sjednice Skupštine Županije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Informacija o prometnoj povezanosti na području Osječko-baranjske županije
 4. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2005. godini na području Osječko-baranjske županije
 5. Prijedlog Društvenog ugovora o osnivanju Robne burze d.o.o. za trgovinu i usluge Osijek
 6. Informacija o pripremama za proljetnu sjetvu na području Osječko-baranjske županije
 7. Razvoj turizma na području Osječko-baranjske županije
  a) Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije i radu Turističke zajednice Županije
  b) Izvješće o provođenju Programa razvitka turizma u ruralnom prostoru na području Osječko-baranjske županije
 8. Prijedlog Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije
 9. Informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske županije
 10. Informacija o izvršenoj naplati slivne vodne naknade i obavljenim radovima na lokalnim vodama u 2005. godini na području Osječko-baranjske županije
 11. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka davanja koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina na području Općine Satnica Đakovačka
 12. Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2005. godini
 13. Izvješće o ostvarivanju Financijskog plana i Programa rada Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
 14. Informacija o problematici prognanika, povratnika, izbjeglica i raseljenih osoba, te stambenom zbrinjavanju na području Osječko-baranjske županije
 15. Informacija o stanju socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije u 2005. godini
 16. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2005. godini
 17. Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
 18. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije
 19. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga na području Osječko-baranjske županije u 2005. godini
 20. Informacija o provođenju preventivnih mjera i aktivnosti na suzbijanju alergenih korova na području Osječko-baranjske županije
 21. Prijedlog Programa mjerenja razine onečišćenosti zraka na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 22. Izvješća o izvršenju programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
  a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
  b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
  c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
  d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
  e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
  f) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
 23. Izvješće o izvršenju Proračuna s godišnjim obračunom Proračuna Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
 24. Izvješće o izvršenju Programa Galerije likovnih umjetnosti Osijek za 2005. godinu
 25. Izvješće o izvršenju Programa financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju tijekom 2005. godine
 26. Osnivanje Osnovne glazbene škole Našice, Našice
  a) Prijedlog Odluke o osnivanju Osnovne glazbene škole Našice, Našice
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog ravnatelja Osnovne glazbene škole Našice, Našice
 27. Davanje suglasnosti na statute zdravstvenih ustanova
  a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Opće županijske bolnice Našice
  b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
 28. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Hinka Juhna Podgorač, Podgorač
 29. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
 30. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za civilnu obranu Osječko-baranjske županije
Top