6. sjednica Skupštine 10.12.2005.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje zapisnika 4. i 5. sjednice Skupštine Županije
 3. Izbor predsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije
 4. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 5. Izvješće o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije
 6. Informacija o provedbi Odluke o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu
 7. Informacija o organiziranosti i stanju lovstva i ribolova na području Osječko-baranjske županije
 8. Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra d.o.o. Donji Miholjac u 2004. godini
 9. Izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. u 2004. godini
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Kliničkoj bolnici Osijek u 2005. godini
 11. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2005. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. listopada 2005. godine
 12. Prijedlog zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na statute srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
 13. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Dalj, Dalj
 14. Imenovanje intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
 16. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za financije i imovinsko-pravna pitanja
Top