31. sjednica Skupštine 04.04.2013.

 1. Usvajanje zapisnika 30. sjednice Skupštine Županije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Izmjene programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
  a) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
  b) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
 4. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
  a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
 5. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2013. godini
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2013. godini
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
 8. a) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
 9. a) Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2013. godini
  b) Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2013. godini
 10. Izmjene Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
 11. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2012. godini na području Osječko-baranjske županije
 12. Informacija o pripremama za proljetnu sjetvu na području Osječko-baranjske županije
 13. Prijedlog Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
 14. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja prijedloga plana upisa učenika srednjih škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija za 2013./2014. školsku godinu
 15. a) Prijedlog Odluke o osnivanju Osnovne škole Satnica Đakovačka
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog ravnatelja Osnovne škole Satnica Đakovačka
 16. Izvješće o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2012. godini
 17. Izvješća o izvršenju programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
  a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
  b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
  c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
  d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
  e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
  f) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
 18. Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku za 2012. godinu
 19. Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Galerije likovnih umjetnosti, Osijek u 2012. godini
 20. Izvješće o realizaciji Programa rada i Financijsko izvješće Agencije za obnovu osječke Tvrđe za 2012. godinu
 21. Izvješće o poslovanju i radu Zavoda za informatiku Osijek za 2012. godinu
 22. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2012. godini
 23. Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
 24. Izvješće o provedbi Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske županije od 2006. - 2012. godine
 25. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini
 26. Izvješće o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini
 27. Izvješće o izvršenju Programa financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju u 2012. godini
 28. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o Zavodu za informatiku Osijek
 29. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za sigurnost prometa na cestama Osječko-baranjske županije
 30. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Ljekarne Osijek
 31. Prijedlog Rješenja o prijenosu opreme u vlasništvo Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
 32. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Domu za starije i nemoćne osobe Beli Manastir na stjecanje nekretnine u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Beli Manastir
 33. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. veljače do 28. veljače 2013. godine
 34. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća Osječko-baranjske županije
 35. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije
 36. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije
 37. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije
 38. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

 

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top