30. sjednica Skupštine 27.02.2013.

 1. Usvajanje zapisnika 29. sjednice Skupštine Županije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osječko-baranjske županije
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije
 5. Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine
 6. Informacija o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini
 7. Informacija o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije
 8. Izvješće o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
 9. Prijedlog Plana razvoja poduzetničkih zona na području Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2013. do 2017. godine
 10. Informacija o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u programima Europske unije
 11. Informacija o programima poticanja poljoprivrede na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini
 12. Prijedlog zaključaka o provedbi projekata poticanja poljoprivrede na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
  a) Prijedlog Zaključka o provedbi projekta "Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima" na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
  b) Prijedlog Zaključka o provedbi projekta "Unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu" na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
 13. Prijedlog Zaključka o provedbi projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu na području Osječko-baranjske županije
 14. Prijedlog Dopuna Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2011. - 2015. godina
 15. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o subvencijama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije
 16. Informacija o funkcioniranju sustava obrane od tuče na području Osječko-baranjske županije
 17. Organizacija i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije
  a) Informacija o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini
  b) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
 18. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini
  a) Stanje zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini
  b) Provedba godišnjeg Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
 19. Izvješće o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
 20. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
 21. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
 22. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
  a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu za razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga 2012. godine
  b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2012. godine
  c) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja 2013. godine
 23. Prijedlog zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na odluke o izmjenama i dopunama statuta školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
 24. Prijedlog za imenovanje članova školskih i domskih odbora školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
 25. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Uprave za ceste Osječko-baranjske županije
 26. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Galerije likovnih umjetnosti, Osijek

 

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top