27. sjednica Skupštine 02.10.2012.

 

 1. Usvajanje zapisnika 26. sjednice Skupštine Županije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Informacija o problematici statističke podjele Republike Hrvatske
 4. Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine
 5. Informacija o žetvi i otkupu pšenice roda 2012. godine na području Osječko-baranjske županije
 6. Informacija o organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva na području Osječko-baranjske županije
 7. Informacija o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu
 8. Izvješće o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2011. godini
 9. Izvješće o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. za 2011. godinu
 10. a) Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku u 2011. godini
  b) Plan rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2012. godinu
 11. Informacije o primjeni odluka o stipendiranju učenika i studenata
  a) Informacija o primjeni Odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata u školskoj odnosno akademskoj godini 2011./2012.
  b) Informacija o primjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u školskoj odnosno akademskoj godini 2011./2012.
 12. Informacija o primjeni Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij u akademskoj godini 2011./2012.
 13. Prijedlog Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije u razdoblju rujan - prosinac 2012. godini.
 14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2012. godini
 15. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini
 16. Izmjena Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
 17. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
 18. Izvješće o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2011. godini
 19. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
 20. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
  a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2012. godine
  b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. srpnja 2012. godine
  c) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu za razdoblje od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2012. godine
 21. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o kriterijima za davanje suglasnosti za koncesiju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na području Osječko-baranjske županije
 22. Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Opće županijske bolnice Našice
 23. Prijedlog zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na odluke o izmjenama i dopunama statuta osnovnih škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
  a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole "August Harambašić", Donji Miholjac
  b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić", Đakovo
  c) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo
 24. Zahtjev Agencije za upravljanje državnom imovinom za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra
 25. Zahtjev za davanje mišljenja o imenovanju načelnika Policijske uprave osječko-baranjske
 26. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za socijalnu skrb Osječko-baranjske županije
 27. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Odbora za priznanja Osječko-baranjske županije
Top