25. sjednica Skupštine 12.06.2012.

 1. Usvajanje zapisnika 24. sjednice Skupštine Županije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Izmjene i dopune programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
  a) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
  b) Prijedlog Izmjena i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
  c) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko baranjske županije za 2012. godinu
  d) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
 4. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
  a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
 5. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2012. godini
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2012. godini
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini
 8. Prijedlog Izmjena Programa višegodišnjih kapitalnih investicija u zdravstvu koje će se financirati sredstvima za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
 9. a) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini    
  b) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini
 10. a) Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2012. godini     
  b) Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2012. godini
 11. Prijedlog Zaključka o raspodjeli viška prihoda Galerije likovnih umjetnosti Osijek
 12. Izvješće o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek za 2011. godinu
 13. Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2011. godini
 14. Izvješće o poslovanju Ekos d.o.o. Osijek za 2011. godinu
 15. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2011. godini
 16. Izvješće o radu i poslovanju Zavoda za informatiku Osijek za 2011. godinu
 17. Informacija o provođenju preventivnih mjera i aktivnosti na suzbijanju alergenih korova na području Osječko-baranjske županije u 2011. godini
 18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Našice
 19. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Franje Kuhača Osijek
 20. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2012. godine
 21. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
  a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Beli Manastir
  b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Donji Miholjac
  c) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Đakovo
  d) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Našice
  e) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
  f) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir
  g) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Agencije za obnovu osječke Tvrđe
 22. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Dr. Franjo Tuđman", Beli Manastir
 23. Prijedlog Zaključka o predlaganju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Regionalna veletržnica Osijek d.d. 
Top