19. sjednica Skupštine 08.07.2011.

 1. Usvajanje zapisnika 18. sjednice Skupštine Županije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Izvješće o ostvarivanju investicijskih projekata financiranih sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije u 2010. godini Informacija o problematici razminiranja na području Osječko-baranjske županije
 4. Informacija o problematici razminiranja na području Osječko-baranjske županije
 5. Prijedlog Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2011. - 2015. godina
 6. Prijedlog Odluke o subvencijama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije
 7. Prijedlog Rješenja o proglašenju turističko-vinske ceste "Vinski put Batina"
 8. Prijedlog Rebalansa Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2011. godini
 9. Informacija o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu
 10. Davanje koncesije za distribuciju plina na području Općine Erdut
  a) Informacija o tijeku postupka davanja koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na području Općine Erdut
  b) Prijedlog Rješenja o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za distribuciju plina na području Općine Erdut i imenovanju njegovih članova
 11. Izvješće o poslovanju Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac u 2010. godini
 12. Izvješće o poslovanju Odvodnje d.d. Darda za 2010. godinu
 13. Izvješće o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2010. godinu
 14. Izvješće o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. za 2010. godinu
 15. Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra d.o.o., Donji Miholjac za 2010. godinu
 16. Izvješće o poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju za 2010. godinu
 17. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
 18. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
 19. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2010. godinu
 20. Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
 21. Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2010. godini
 22. Informacija o provedbi postupka davanja koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe na području Osječko-baranjske županije
 23. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine na području Osječko-baranjske županije u 2009. i 2010. godini
 24. Informacija o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2010. godini
 25. Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području Osječko-baranjske županije
 26. Informacija o provođenju preventivnih mjera i aktivnosti na suzbijanju alergenih korova na području Osječko-baranjske županije u 2010. godini
 27. Izmjene programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
  a) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
  b) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
 28. Prijedlog Odluke o financiranju troškova ogrjeva na području Osječko-baranjske županije u 2011. godini
 29. Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2011. godini
 30. Prijedlog Rješenja o prijenosu prava vlasništva opreme i objekata osnovnim i srednjim školama s područja Osječko-baranjske županije
 31. Zahtjev Općine Darda za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Darda kao kulturnog dobra
 32. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu za razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja 2011. godine
 33. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije
 34. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Županijskog povjerenstva za gospodarski razvitak sela
 35. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Osijeku
 36. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
  a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Čeminac, Čeminac
  b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Draž, Draž
  c) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Jagodnjak, Jagodnjak
  d) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Graditeljsko-geodetske škole Osijek, Osijek
 37. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vuka d.d. za vodno gospodarstvo i graditeljstvo, Osijek
Top