11. sjednica Skupštine 02.07.2010.

 1. Usvajanje zapisnika 10. sjednice Skupštine Županije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Izmjene i dopune programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
  a)    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
  b)    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
  c)    Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
  d)    Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
  e)    Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
 4. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
  a)    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2010. godinu i projekcija za 2011. i 2012. godinu
  b)    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
 5. Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2009. godini
 6. Informacija o ostvarivanju investicijskih projekata financiranih sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije u 2009. godini
 7. Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2009. godini
 8. Prijedlog Zaključka o kriterijima za davanje suglasnosti za koncesiju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na području Osječko-baranjske županije
 9. Informacija o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2009. godini
 10. Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području Osječko-baranjske županije
 11. Prijedlog izmjena i dopuna Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
 12. Izvješće o stanju u prostoru Osječko-baranjske županije
 13. Izvješće o stanju okoliša na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2005.-2008. godine
 14. Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda na području Osječko-baranjske županije
 15. Informacija o problematici razminiranja na području Osječko-baranjske županije
 16. Informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske županije
 17. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za područje Osječko-baranjske županije
 18. Prijedlog Rješenja o proglašenju turističko-vinskih cesta na području Osječko-baranjske županije
 19. Prijedlog Izmjena Programa sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječko-baranjske županije
 20. Prijedlog Društvenog ugovora za TERA TEHNOPOLIS d.o.o. Osijek (pročišćeni tekst)
 21. Prijedlog Odluke o Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
 22. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o Zavodu za informatiku Osijek
 23. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Zavoda za informatiku Osijek
 24. Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2010. godini
 25. Prijedlog Rješenja o prijenosu prava vlasništva opreme i objekata osnovnim i srednjim školama s područja Osječko-baranjske županije
 26. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2010. godinu za razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja 2010. godine
 27. Prijedlog Zaključka o određivanju predstavnika Osječko-baranjske županije u skupštinama trgovačkih društava
 28. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Cesting d.o.o. Osijek
 29. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Belom Manastiru
 30. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
 31. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije
 32. Prijedlog Rješenja o imenovanju članice Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije
Top