7. sjednica Skupštine 18.12.2009.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje zapisnika 5. i 6. sjednice Skupštine Županije
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 4. Izmjene programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
  a)    Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
  b)    Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
  c)    Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 5. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
  a)    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
  b)    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 6. Programi javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
  a)    Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
  b)    Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
  c)    Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
  d)    Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
  e)    Program i Financijski plan Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2010. godinu
  f)    Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
  g)    Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
 7. Program rada i Financijski plan Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
 8. Proračun Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
  a)    Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2010. godinu i projekcija za 2011. i 2012. godinu
  b)    Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
 9. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2010. godini
 10. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2010. godini
 11. a)    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2010. godini
  b)    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2010. godini
 12. a)    Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2010. godini
  b)    Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2010. godini
 13. Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
 14. Informacija o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije
 15. Informacija o provedbi Regionalnog operativnog programa Osječko-baranjske županije 2006.-2013.
 16. Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
 17. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana razvoja poduzetničkih zona na području Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2008. do 2012. godine
 18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o poticajima u razvoju poljoprivrede na području Osječko-baranjske županije
 19. Prijedlog Odluke o izmjenama Društvenog ugovora o osnivanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek
 20. Informacija o prometnoj povezanosti na području Osječko-baranjske županije
 21. a)    Izvješće o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije
  b)    Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2010. godini
 22. Informacija o stanju vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije
 23. a)    Informacija o provedbi Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. - 2015. na području Osječko-baranjske županije
  b)    Prijedlog Akcijskog plana za Rome na području Osječko-baranjske županije u 2010. godini
 24. Prijedlog Plana rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
 25. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti na statute ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
  a)    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće županijske bolnice Našice
  b)    Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Galerije likovnih umjetnosti, Osijek
 26. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova upravnih vijeća
  a)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko-baranjske županije
  b)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
  c)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir
 27. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Budrovci, Budrovci
 28. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za gospodarska pitanja
Top