3. sjednica Skupštine 14.07.2009.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje zapisnika 1. i 2. sjednice Skupštine Županije
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osječko-baranjske županije
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o Zavodu za informatiku Osijek
 7. Informacija o ostvarivanju investicijskih projekata financiranih sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije u 2008. godini
 8. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
 9. Informacija o stanju i problematici biljne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
 10. Informacija o stanju i problematici u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije
 11. Informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske županije
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije
 13. Izvješće o poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek za 2008. godinu
 14. Izvješće o poslovanju Tehnologijsko-razvojnog centra u Osijeku d.o.o. za 2008. godinu
 15. Izvješće o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. za 2008. godinu
 16. Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra d.o.o. Donji Miholjac za 2008. godinu
 17. Izvješće o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2008. godinu
 18. Izvješće o poslovanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2008. godinu
 19. Izvješće o poslovanju Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac u 2008. godini
 20. Izvješće o poslovanju Odvodnje d.d. Darda za 2008. godinu
 21. Izvješće o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2008. godinu
 22. Izvješće o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2008. godini
 23. Izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2008. godinu
 24. Izvješće o poslovanju Zavoda za informatiku Osijek za 2008. godinu i provedbi programa "Osnove razvoja Zavoda za informatiku Osijek"
 25. Izvješće o realizaciji Programa rada Agencije za obnovu osječke Tvrđe za 2008. godinu
 26. Izvješće o ostvarenju Financijskog plana i Programa rada Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
 27. a) Informacija o problematici rada i poslovanja Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
  b) Izvješće o izvršenju Programa i poslovanju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2008. godini
 28. Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
 29. Informacija o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2008. godini
 30. Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2009. godini
 31. Prijedlog Rješenja o prijenosu prava vlasništva opreme i objekata osnovnim i srednjim školama s područja Osječko-baranjske županije
 32. a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2009. godine
  b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu za razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja 2009. godine
  c) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2009. godine
 33. Prijedlog za razrješenje i imenovanje članova školskih i domskih odbora škola i učeničkih domova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
 34. Prijedlog za razrješenje i imenovanje članova upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
 35. Prijedlog Zaključka o predlaganju promjene članova upravnih vijeća centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije
 36. Prijedlog za imenovanje predsjednika i članova radnih tijela
 37. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije
 38. Prijedlog Zaključka o sudjelovanju u povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva ULO hladnjača d.o.o. Osijek
 39. Prijedlog Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u projektima kreditiranja poduzetništva Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva
Top