27. sjednica Skupštine 21.02.2017.

 1. Usvajanje zapisnika 26. sjednice Skupštine Županije - pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine
 4. Informacija o stanju u trgovačkom društvu Cesting d.o.o. Osijek
 5. Izvješće o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
 6. Izvješće o provedbi Programa učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2015. u 2016. godini
 7. Informacija o potporama poljoprivredi, ruralnom razvoju i ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini
 8. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016. - 2020. godine
 9. Prijedlog Odluke o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije
 11. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2015. - 2018. godine
 12. Prijedlog Izmjene i dopuna Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2016. - 2020. godina
 13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije
 14. Prijedlozi rješenja o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim lovištima lovačkim društvima na području Osječko-baranjske županije
 15. Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit"
 16. Stanje zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini
  a) Izvješće o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini
  b) Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
 17. Izvješće o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama u 2016. godini
 18. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 19. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
  a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga 2016. godine
  b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2016. godine
 20. Zahtjev Progresa d.d. u stečaju Beli Manastir za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Beli Manastir i k.o. Kozarac kao kulturnog dobra
 21. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Uprave za ceste Osječko-baranjske županije
 22. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na Dopunu Mreže javne zdravstvene službe i pokretanje inicijative za proširenje Mreže na području Grada Osijeka

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top