26. sjednica Skupštine 20.12.2016.

 1.  Usvajanje zapisnika 24. i 25. sjednice Skupštine Županije
  - pitanja i prijedlozi vijećnika na 24. sjednici (video)
  - pitanja i prijedlozi vijećnika na 25. sjednici (video)
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Informacija o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije
 4. Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 5. Informacija o projektima sufinanciranim sredstvima Europske unije i drugih međunarodnih izvora na području Osječko-baranjske županije
 6. Informacija o prometnoj povezanosti Osječko-baranjske županije
 7. Informacija o stanju vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije
 8. Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda u 2015. godini na području Osječko-baranjske županije
 9. Prijedlog Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Osječko-baranjske županije
 10. Prijedlog Akcijskog plana energetske učinkovitosti Osječko-baranjske županije za razdoblje 2017. - 2019. godine
 11. Prijedlog Zaključka o pokretanju projekta \"Kreditiranje energetske obnove višestambenih zgrada\"
 12. Informacija o organiziranosti i stanju lovstva i ribolova na području Osječko-baranjske županije
 13. a) Informacija o stanju sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini
  b) Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini
 14. Izvješće o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2015. godini
 15. Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i obrazovanja na području Osječko-baranjske županije
 16. Izvješće o provedbi Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske županije tijekom 2015. godine
 17. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
 18. Prijedlog Odluke o izdavanju informativnog glasila \"Županijska kronika\"
 19. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji
 20. Prijedlog Plana rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 21. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije
  b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za gospodarska pitanja
 22. a) Prijedlog za utvrđivanje prestanka dužnosti tajnika Županije
  b) Prijedlog za povjeravanje poslova tajnika Županije

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top