24. sjednica Skupštine 29.11.2016.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2.  Usvajanje zapisnika 23. sjednice Skupštine Županije
  - pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 4. Izmjene i dopune programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
  a) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
  b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
  c) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
  d) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
  e) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
 5. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
  a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu
  b) Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. god
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2016. godini
 7. a) Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2016. godini
  b) Prijedlog Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2016. godini
 8. Programi javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
  a) Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
  b) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
  c) Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
  d) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
  e) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
  f) Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 9. Program i Financijski plan Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2017. godinu
 10. Prijedlog Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2017. godini
 11. Prijedlog Ugovora o međusobnim odnosima u svezi djelovanja Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 12. Program rada i Financijski plan Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 13. Proračun Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
  a) Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 14. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2017. godini
 15. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini
 16. a) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2017. godine
  b) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini
 17. a) Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2017. godini
  b) Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2017. godini
 18. Prijedlog Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine
 19. Izvješće o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije
 20. a) Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini
  b) Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 21. Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 22. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 23. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2017. godinu
 24. Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti opreme i objekata osnovnim i srednjim školama s područja Osječko-baranjske županije
 25. Projekt "Studentski krediti"
  a) Informacija o provedbi projekta "Studentski krediti" za akademsku godinu 2015./2016.
  b) Prijedlog Zaključka o nastavku provedbe projekta "Studentski krediti" Osječko-baranjske županije
 26. Informacija o projektu UP.03.2.1.02.0026 "Učimo zajedno 3"
 27. Informacija o projektu "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva"
 28. a) Prijedlog Odluke o izdvajanju ljekarničke jedinice Doma zdravlja Valpovo i pripajanju Ljekarnama Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Ljekarni Osječko-baranjske županije
  - Odluka o dopuni Statuta Ljekarni Osječko-baranjske županije
 29. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nagrađivanju najboljih poduzetničkih ideja na području Osječko-baranjske županije
 30. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o financiranju javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije
 31. a) Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske županije
 32. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
  a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2016. godine
  b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. listopada do 31. listopada 2016. godine
 33. Zahtjev AGROBURZE d.o.o. Zagreb za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Đurđenovac kao kulturnog dobra

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top