23. sjednica Skupštine 06.10.2016.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje zapisnika 21. i 22. sjednice Skupštine Županije
  - pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 4. Prijedlog Deklaracije o stanju i perspektivama razvoja i napretka Osječko-baranjske županije
 5. Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
 6. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
 7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
 8. Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
 9. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o pokretanju projekta "Kreditiranje obrtnih sredstava"
 10. Izvještaj o provedbi Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije za 2015. godinu 
 11. Izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2015. godinu 
 12. Izvješće o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2015. godinu 
 13. Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., Donji Miholjac za 2015. godinu 
 14. Izvješće o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek za 2015. godinu 
 15. Izvješće o realizaciji Programa rada i Financijsko izvješće Agencije za obnovu osječke Tvrđe za 2015. godinu 
 16. Izvješće o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. za 2015. godinu 
 17. Izvješće o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2015. godini 
 18. Izvješće o poslovanju Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac u 2015. godini 
 19. Informacija o žetvi i otkupu pšenice roda 2016. godine na području Osječko-baranjske županije 
 20. Informacija o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu 
 21. Prijedlog Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama (za Opću bolnicu Našice) 
 22. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2016. godini 
 23. Prijedlog Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije u razdoblju rujan - prosinac 2016. godine 
 24. Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2016. godini 
 25. Informacija o stipendiranju učenika i studenata i dodjeli potpora za poslijediplomski studij u školskoj odnosno akademskoj 2015./2016. godini 
 26. Prijedlog I. Aneksa Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2016. godini 
 27. Prijedlog Izmjena Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2016. godinu 
 28. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju partnerstva Osječko-baranjske županije u projektu "Multisektorski pristup obnovi okoliša nakon katastrofe - ZAJEDNO SMO JAČI (TOGETHER WE STAND)" 
 29. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Šećerana, Šećerana za stjecanje prava vlasništva nad darovanom nekretninom 
 30. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
  a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja 2016. godine
  b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2016. godine
  c) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. srpnja 2016. godine
  d) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2016. godine 
 31. Zahtjev za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine (SILOS UNION paromlina) u k.o. Osijek kao kulturnog dobra 
 32. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek

Izvješće o zaključcima radnih tijela

 

Top