21. sjednica Skupštine 05. 07.2016.

 1. Usvajanje zapisnika 20. sjednice Skupštine Županije
  - pitanja i prijedlozi vijećnika (video )
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Izmjene i dopune programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
  a) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
  b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
  c) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
  d) Prijedlog Izmjena i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
 4. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
  a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
 5. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
 6. a) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini
 7. a) Prijedlog Izmjene Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini
  b) Prijedlog Izmjena Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko-baranjske županije
 9. Informacija o stanju i problematici biljne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
 10. Informacija o stanju i problematici u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije
 11. Prijedlog Programa provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije
 12. Informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske županije
 13. Informacija o problematici razminiranja na području Osječko-baranjske županije
 14. Izvješće o provedbi Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka na području Osječko- baranjske županije za razdoblje 2010. - 2014. godine
 15. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije i radu Turističke zajednice Županije
 16. Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području Osječko-baranjske županije
 17. Izvješće o poslovanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2015. godinu
 18. Izvješće o poslovanju Odvodnje d.d. Darda za 2015. godinu
 19. Izvješće o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2015. godinu
 20. a) Prijedlog Odluke o prodaji dionica trgovačkog društva Odvodnja d.d. Darda
  b) Prijedlog Odluke o prodaji dionica trgovačkog društva Vuka d.d. Osijek
 21. Izvješće o poslovanju EKOS d.o.o. Osijek za 2015. godinu
 22. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
 23. Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2015. godini
 24. Informacija o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2015. godini
 25. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2015. godini
 26. a) Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku u 2015. godini
  b) Plan rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2016. godinu
 27. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Doma zdravlja Đakovo
  - Odluka o izmjeni Statuta Doma zdravlja Đakovo
 28. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
  a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka 2016. godine
  b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2016. godine

Izvješće o zaključcima radnih tijela

 

Top