19. sjednica Skupštine 01.03.2016.

 1. Usvajanje zapisnika 18. sjednice Skupštine Županije
  - pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine
 4. Izvješće o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
 5. Izvješće o provedbi Programa učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2015. u 2015. godini
 6. Informacija o potporama poljoprivredi, ruralnom razvoju i ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
 7. Prijedlog Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2016. - 2020. godine
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije
 9. Prijedlog rješenja o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim lovištima lovačkim društvima na području Osječko-baranjske županije
  - Prijedlog rješenja o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim lovištima XIV/106 - "Satnica Đakovačka" i XIV/141 - "Golinci"
 10. Prijedlog Rješenja o prestanku zakupa prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/159 - "Zmajevac"
 11. a) Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta XIV/106 - "Satnica Đakovačka", XIV/141 - "Golinci" i XIV/159 - "Zmajevac"
  b) Prijedlog Rješenja o osnivanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta XIV/106 - "Satnica Đakovačka", XIV/141 - "Golinci" i XIV/159 - "Zmajevac" i imenovanju njezinih članova

  - Zaključak o dopuni prijedloga Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta XIV/106 - "Satnica Đakovačka", XIV/141 - "Golinci" i XIV/159 - "Zmajevac"
 12. Informacija o funkcioniranju sustava obrane od tuče na području Osječko-baranjske županije
 13. Stanje zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
  a) Izvješće o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
  b) Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
 14. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2016. do 2019. godine
 15. a) Informacija o stanju sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
  b) Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini
 16. Nacrt Ugovora o osnivanju i radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu
 17. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju izgradnje objekta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek
 18. Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2016. godini
 19. Izvješće o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
 20. Izbor članova Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije i njihovih zamjenika
  a) Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije i njihovih zamjenika
  b) Donošenje Rješenja o izboru članova Županijskog savjeta mladih i njihovih zamjenika
 21. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
 22. Izvješće o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
 23. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Beli Manastir za izgradnju zgrade fizikalne medicine i rehabilitacije sa specijalističkim ordinacijama
 24. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek
  - Odluka o izmjenama i dopuni Statuta Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek
 25. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
  a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu za razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga 2015. godine
  b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2015. godine
 26. a) Zahtjev za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra
  b) Zahtjev Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra
 27. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Muzejskog vijeća Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top