18. sjednica Skupštine 17.12.2015.

 1. Usvajanje zapisnika 17. sjednice Skupštine Županije
  - Pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Informacija o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije
 4. a) Izvještaj o provedbi Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije 2011. - 2013. za 2014. godinu
  b) Prijedlog Odluke o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije 2011. - 2013.
 5. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Programa učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2015.
 6. Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
 7. Informacija o prometnoj povezanosti Osječko-baranjske županije
 8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007. - 2014. godine u 2014. godini
 9. Informacija o stanju vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije
 10. Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda u 2014. godini na području Osječko-baranjske županije
 11. Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode \"Kopački rit\"
 12. Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
 13. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
 14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Općoj bolnici Našice u 2015. godini
 15. a) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
  b) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
 16. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Općoj bolnici Našice u prvom tromjesečju 2016. godine
 17. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u prvom tromjesečju 2016. godine
 18. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u prvom tromjesečju 2016. godine
 19. Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2016. godini
 20. Prijedlog Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije u razdoblju siječanj - lipanj 2016. godine
 21. Prijedlog Odluke o financiranju javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije
 22. Prijedlog I. Aneksa Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2015. godini
 23. Prijedlog Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2016. godini
 24. Program i Financijski plan Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2016. godinu
 25. Prijedlog Kolektivnog ugovora za zaposlene u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku
 26. Izvješće o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2014. godini
 27. Informacija o provedbi projekta \"Studentski krediti\" za akademsku godinu 2014./2015.
 28. Informacija o projektu UP.03.2.1.01.0019 \"Učimo zajedno 2\"
 29. Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i obrazovanja na području Osječko-baranjske županije
 30. a) Informacija o uspostavi Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek
  b) Prijedlog Odluke o promjeni naziva i djelatnosti Škole za osposobljavanje i obrazovanje \"Vinko Bek\", Osijek
 31. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora \"SUVAG\" Osijek
 32. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
  - Odluka o izmjeni Statuta Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
 33. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Ljekarni Osječko-baranjske županije
  - Statut Ljekarni Osječko-baranjske županije
 34. Informacija o problematici naplate županijskih poreza u Osječko-baranjskoj županiji
 35. Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnih ulaganja s Osječko-baranjske županije na Ugostiteljsko-turističku školu u Osijeku
 36. Zahtjev za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina A-G DINAS d.o.o. u stečaju, Beljevina u k.o. Đurđenovac
 37. Prijedlog Odluke o plaći i naknadi za rad dužnosnika Osječko-baranjske županije
 38. Prijedlog Plana rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top