17. sjednica Skupštine 20.10.2015.

 1. Usvajanje zapisnika 16. sjednice Skupštine Županije
  - Pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Izmjene i dopune programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
  a) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
  b) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
  c) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
  d) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
  e) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
 4. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
  a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2015. godini
 6. a) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
  b) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
 7. a) Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2015. godini
  b) Prijedlog Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2015. godini
 8. Programi javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
  a) Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
  b) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
  c) Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
  d) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
  e) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
  f) Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
 9. Program rada i Financijski plan Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
 10. Proračun Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
  a) Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
 11. a) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini
  b) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini
 12. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2016. godini
 13. Izvješće o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije
 14. a) Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini
  b) Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
 15. Informacija o organiziranosti i stanju lovstva i ribolova na području Osječko-baranjske županije
 16. Prijedlog Programa sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2015. - 2018. godine
 17. Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju Programa izgradnje Sustava navodnjavanja Baranja
 18. Prijedlog Socijalnog plana Osječko-baranjske županije 2015. - 2020.
 19. Izvješće o provedbi Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske županije tijekom 2014. godine
 20. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
 21. Prijedlog Plana zaštite i spašavanja za područje Osječko-baranjske županije
  - Grafički prikazi
  - Prilozi
 22. Prijedlog Plana civilne zaštite za područje Osječko-baranjske županije
  - Prilozi
 23. Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Donji Miholjac
 24. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji
 25. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Josipa Kozarca, Semeljci za stjecanje prava vlasništva nad darovanim nekretninama

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top