16. sjednica Skupštine 29.09.2015.

 1. Usvajanje zapisnika 15. sjednice Skupštine Županije
  - Pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine
 4. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
 6. Informacija o žetvi i otkupu pšenice roda 2015. godine na području Osječko-baranjske županije
 7. Informacija o organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva na području Osječko-baranjske županije
 8. Informacija o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu
 9. Izvješće o poslovanju Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac u 2014. godini
 10. Izvješće o poslovanju Odvodnje d.d. Darda za 2014. godinu
 11. Izvješće o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2014. godinu
 12. Izvješće o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2014. godinu
 13. Izvješće o poslovanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2014. godinu
 14. Izvješće o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. za 2014. godinu
 15. Izvješće o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2014. godini
 16. Izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2014. godinu
 17. Informacija o primjeni Odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata u školskoj odnosno akademskoj godini 2014./2015.
 18. Informacija o primjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u školskoj odnosno akademskoj godini 2014./2015.
 19. Informacija o primjeni Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij u akademskoj godini 2014./2015.
 20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Općoj bolnici Našice u 2015. godini
 21. Prijedlog Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije u razdoblju rujan - prosinac 2015. godine
 22. Prijedlog Odluke o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji
 23. Izmjene i dopune Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
 24. Informacija o naplati iznosa robnih zaliha bivše Općine Osijek
 25. Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti opreme i objekata osnovnim i srednjim školama s područja Osječko-baranjske županije

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top