14. sjednica Skupštine 28.04.2015.

 1. Usvajanje zapisnika 13. sjednice Skupštine Županije
  - Pitanja i prijedlozi vijećnika (video )
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2014. godini na području Osječko-baranjske županije
 4. Informacija o projektima sufinanciranim sredstvima Europske unije i drugih međunarodnih izvora na području Osječko-baranjske županije
 5. Prijedlog za osnivanje trgovačkog društva Slavonska mreža d.o.o.
 6. Informacija o programima poticanja razvoja poljoprivrede na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
 7. Prijedlozi zaključaka o provedbi projekata u poljoprivredi
  a) Prijedlog Zaključka o provedbi projekta "Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima" na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
  b) Prijedlog Zaključka o provedbi projekta "Unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu" na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
 8. Prijedlog Programa provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije
 9. Informacija o pripremama za proljetnu sjetvu na području Osječko-baranjske županije
 10. Prijedlog Odluke o mjerama zaštite šuma šumoposjednika na području Osječko-baranjske županije
 11. Izvješća o izvršenju programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
  a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
  b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
  c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
  d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
  e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
  f) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
 12. Izvješće o izvršenju Programa financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju u 2014. godini
 13. Izvješća o radu Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2014. godini
  a) Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2014. godini
  b) Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
 14. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
 15. Izmjene programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
  a) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
  b) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
  c) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
  d) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
 16. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
  a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
 17. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Općoj bolnici Našice u 2015. godini
 18. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
 19. Prijedlog Odluke o visini iznosa za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
 20. a) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
 21. a) Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2015. godini
  b) Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2015. godini
 22. Izvješće o stanju u prostoru Osječko-baranjske županije
 23. Informacija o funkcioniranju sustava obrane od tuče na području Osječko-baranjske županije
 24. Organizacija i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije
  a) Informacija o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
  b) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
 25. Izvješće o poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju za 2014. godinu
 26. Izvješće o poslovanju i radu Zavoda za informatiku Osijek za 2014. godinu
 27. Izvješće o realizaciji Programa rada i Financijsko izvješće Agencije za obnovu osječke Tvrđe za 2014. godinu
 28. Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek za 2014. godinu
 29. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2014. godini
 30. Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
 31. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
 32. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
 33. Izvješće o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama u 2014. godini
 34. Izvješće o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2014. godini
 35. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o pokretanju Projekta "Pomoć u realizaciji projekata iz IPA programa"
 36. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
  a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja 2015. godine
  b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu za razdoblje od 1. veljače do 28. veljače 2015. godine
 37. Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti opreme i objekata osnovnim i srednjim školama s područja Osječko-baranjske županije
 38. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Ljekarne Osijek
 39. Zahtjev za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina Osječke tvornice koža d.d. Osijek "u stečaju" u k.o. Osijek
 40. Prijedlog za imenovanje intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top