13. sjednica Skupštine 24.02.2015.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje zapisnika 12. sjednice Skupštine Županije
  - Pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 4. Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine
 5. Informacija o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
 6. Izvješće o provedbi Programa učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2015. za 2014. godinu
 7. Izvješće o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
 8. Prijedlog Zaključka o pokretanju projekta "Kreditiranje obrtnih sredstava"
 9. Prijedlog Zaključka o pokretanju projekta "Pomoć u realizaciji projekata sufinanciranih iz EU programa"
 10. Prijedlog Odluke o pripajanju Ljekarne Beli Manastir i Ljekarne Đakovo Ljekarni Osijek i promjeni naziva Ljekarne Osijek
 11. Prijedlog Odluke o kriterijima za davanje suglasnosti za koncesiju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 12. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta "Crpilište Vinogradi"
 13. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta "Cerić"
 14. Stanje zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
  a) Izvješće o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
  b) Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
 15. Programski i Financijski plan Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2015. godinu
 16. Prijedlog Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2015. godini
 17. Prijedlog Sporazuma o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za razdoblje od 2015. do 2018. godine
 18. Izvješće o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
 19. a) Informacija o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. - 2020. na području Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Akcijskog plana za Rome na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
 20. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga dopune Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja
 21. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći, naknadi za rad i materijalnim pravima dužnosnika Osječko-baranjske županije
 22. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
  a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga 2014. godine
  b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2014. godine
 23. Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku.
 24. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za gospodarska pitanja

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top