11. sjednica Skupštine 19.11.2014.

 

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje zapisnika 10. sjednice Skupštine Županije
  - Pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 4. Izmjene i dopune programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
  a) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
  b) Prijedlog Izmjena i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
  c) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
  d) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
  e) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
 5. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
  a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Općoj bolnici Našice u 2014. godini
 7. Prijedlog Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2014. godini
 8. Izmjene Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
 9. Prijedlog Izmjena Programa provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije
 10. Informacija o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije
 11. Informacija o stanju vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije
 12. Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda u 2013. godini na području Osječko-baranjske županije
 13. Informacija o prometnoj povezanosti Osječko-baranjske županije
 14. Informacija o organiziranosti i stanju lovstva i ribolova na području Osječko-baranjske županije
 15. Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode \"Kopački rit\"
 16. Izvješće o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2013. godini
 17. Informacija o provedbi projekta \"Studentski krediti\" za akademsku godinu 2013./2014.
 18. Informacija o projektu HR.2.2.04-0017 \"Učimo zajedno\"
 19. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga dopune Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja
 20. Prijedlog Odluke o pripajanju Ljekarne Beli Manastir i Ljekarne Đakovo Ljekarni Osijek i promjeni naziva Ljekarne Osijek
 21. Prijedlog Plana zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije
  - grafički prikazi
 22. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
  a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti \"Proračunska zaliha\" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2014. godine
  b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti \"Proračunska zaliha\" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2014. godine
 23. Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika i sudaca porotnika za mladež
  a) Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku
  c) Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku
 24. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
 25. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju pomoćnika u Zapovjedništvu civilne zaštite Osječko-baranjske županije
 26. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela
  a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova
  b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske županije

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top