10. sjednica Skupštine 30.09.2014.

 1. Usvajanje zapisnika 9. sjednice Skupštine Županije
  - Pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
 4. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
 5. Izvješće o ostvarivanju investicijskih projekata financiranih sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije u 2013. godini
 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
 7. Prijedlog izmjena planskih dokumenata Uprave za ceste Osječko-baranjske županije
  a) Prijedlog Izmjene Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
  b) Prijedlog Izmjena Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
 8. Prijedlog izmjena planskih dokumenata učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji
  a) Prijedlog Izmjena i dopune Programa učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2015.
  b) Prijedlog Izmjena i dopune Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
 9. Informacija o žetvi i otkupu pšenice roda 2014. godine na području Osječko-baranjske županije
 10. Informacija o organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva na području Osječko-baranjske županije
 11. Informacija o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu
 12. Izvješće o poslovanju Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac u 2013. godini
 13. Izvješće o poslovanju Odvodnje d.d. Darda za 2013. godinu
 14. Izvješće o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2013. godinu
 15. a) Izvješće o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2013. godinu
  b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na promjenu temeljnog kapitala Regionalne veletržnice Osijek d.d.
 16. Izvješće o poslovanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2013. godinu
 17. Izvješće o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. za 2013. godinu
 18. Izvješće o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek za 2013. godinu
 19. Izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2013. godinu
 20. Izvješće o realizaciji Programa rada i Financijsko izvješće Agencije za obnovu osječke Tvrđe za 2013. godinu
 21. Izvješće o provedbi Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske županije tijekom 2013. godine
 22. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
 23. Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području Osječko-baranjske županije
 24. Informacija o primjeni Odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata u školskoj odnosno akademskoj godini 2013./2014.
 25. Informacija o primjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u školskoj odnosno akademskoj godini 2013./2014.
 26. Informacija o primjeni Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij u akademskoj godini 2013./2014.
 27. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Općoj županijskoj bolnici Našice u 2014. godini
 28. Prijedlog Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije u razdoblju rujan - prosinac 2014. godine
 29. Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2014. godini
 30. Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti opreme i objekata osnovnim i srednjim školama s područja Osječko-baranjske županije
 31. Informacija o realizaciji izgradnje športskih terena (rukometnih igrališta) na području Osječko-baranjske županije
 32. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
 33. Prijedlog Vanjskog plana zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke HEP Proizvodnja d.o.o. - Termoelektrana - Toplana Osijek
 34. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
  a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti \"Proračunska zaliha\" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja 2014. godine
  b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti \"Proračunska zaliha\" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2014. godine
  c) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti \"Proračunska zaliha\" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. srpnja 2014. godine
 35. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Skupštine Osječko-baranjske županije

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top