9. sjednica Skupštine 08.07.2014.

 1. Usvajanje zapisnika 8. sjednice Skupštine Županije
  - Pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Informacija o Reformi Zajedničke poljoprivredne politike 2015. - 2020. - Izravna plaćanja
 4. Informacija o stanju i problematici biljne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
 5. Informacija o stanju i problematici u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije
 6. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije i radu Turističke zajednice Županije
 7. Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području Osječko-baranjske županije
 8. Prijedlog Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Osječko-baranjske županije
 9. Prijedlog Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u Programu Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu
 10. Prijedlog Programa provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije
 11. Prijedlog Izmjena Programa sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2016. godine
 12. Informacija o problematici razminiranja na području Osječko-baranjske županije
 13. Informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske županije
 14. Izvješće o stanju okoliša na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2009. - 2012. godine
 15. Izvješće o poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju za 2013. godinu
 16. Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., Donji Miholjac za 2013. godinu
 17. Izvješće o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek za 2013. godinu
 18. Izvješće o poslovanju EKOS d.o.o. Osijek za 2013. godinu
 19. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
 20. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
 21. Izvješće o poslovanju i radu Zavoda za informatiku Osijek za 2013. godinu i provedbi programa "Osnove razvoja Zavoda za informatiku Osijek"
 22. a) Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku u 2013. godini
  b) Plan rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2014. godinu
 23. Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2013. godini
 24. Informacija o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2013. godini
 25. Prijedlog Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u otplati dijela kredita "Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek" podignutog za rekonstrukciju i proširenje kapaciteta Centra za edukaciju u Orahovici
 26. Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
 27. Prijedlog Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije
 28. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Doma zdravlja Našice
 29. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Statuta Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije
 30. Zahtjev Grada Našica za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Našice kao kulturnog dobra
 31. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2014. godine
 32. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Galerije likovnih umjetnosti, Osijek
 33. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske županije
 34. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

 

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top