8. sjednica Skupštine 20.05.2014.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje zapisnika 7. sjednice Skupštine Županije
  - Pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije
 5. Informacija o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u programima Europske unije
 6. Informacija o programima poticanja poljoprivrede na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
 7. Prijedlozi zaključaka o provedbi projekata u poljoprivredi
  a)Prijedlog Zaključka o provedbi projekta "Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima" na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
  b)Prijedlog Zaključka o provedbi projekta "Unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu" na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
 8. Informacija o pripremama za proljetnu sjetvu na području Osječko-baranjske županije
 9. Izvješća o izvršenju programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
  a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
  b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
  c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
  d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
  e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
  f) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
 10. Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku za 2013. godinu
 11. Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Galerije likovnih umjetnosti, Osijek u 2013. godini
 12. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
 13. Izvješća o radu Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2013. godini
  a) Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2013. godini
  b) Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
 14. Izvješće o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
 15. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2013. godini
 16. Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
 17. Izvješće o izvršenju Programa financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju u 2013. godini
 18. Izmjene i dopune programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
  a) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
  b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
  c) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
  d) Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
 19. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
  a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
 20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Općoj županijskoj bolnici Našice u 2014. godini
 21. a) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
 22. Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2014. godini
 23. Prijedlog Odluke o visini iznosa za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
 24. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
 25. Informacija o stanju i pravcima razvoja sporta na području Osječko-baranjske županije
 26. Izvješće o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2013. godini
 27. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
  a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja 2014. godine
  b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. veljače do 28. veljače 2014. godine
  c) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka 2014. godine
 28. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ante Starčevića Viljevo, Viljevo za stjecanje prava vlasništva nad darovanim nekretninama
 29. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Medicinske škole Osijek, Osijek
 30. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek
 31. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela
  a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova
  b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske županije

 

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top