6. sjednica Skupštine 18.12.2013.

 1. Usvajanje zapisnika 5. sjednice Skupštine Županije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Programi javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
  a) Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
  b) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
  c) Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
  d) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
  e) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
  f) Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
 4. a) Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
  b) Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
 5. Program rada i Financijski plan Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
 6. Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
 7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije u razdoblju siječanj - lipanj 2014. godine
 8. Prijedlog Zaključka o nastavku provedbe projekta "Studentski krediti" Osječko-baranjske županije
 9. Proračun Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
  a) Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu
  - Amandman na prijedlog Proračuna
  b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
 10. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2014. godini
 11. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
 12. a) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
  b) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
 13. a) Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2014. godini
  b) Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2014. godini
 14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Općoj županijskoj bolnici Našice u 2013. godini
 15. Informacija o problematici naplate županijskih poreza u Osječko-baranjskoj županiji
 16. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije 2011.-2013.
 17. Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
 18. Informacija o prometnoj povezanosti Osječko-baranjske županije
 19. Izvješće o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije
 20. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007.-2014. godine u 2012. godini
 21. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
 22. Informacija o provedbi projekta "Zaštita od širenja klasične svinjske kuge u prekograničnom području kroz poboljšanje higijenskih standarda i edukaciju farmera - STOP CSF"
 23. Prijedlog rješenja o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim lovištima lovačkim društvima na području Osječko-baranjske županije
  a) Prijedlog Rješenja o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/156 - "Bilje"
  b) Prijedlog Rješenja o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/184 - "Kopačevo"
  c) Prijedlog Rješenja o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/185 - "Vardarac"
 24. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. listopada do 31. listopada 2013. godine
 25. a) Informacija o provedbi akcijskih planova za provedbu nacionalnih strategijskih dokumenata za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Akcijskog plana za Rome na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
 26. Prijedlog Sporazuma o izmjenama i dopuni Sporazuma o Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku
 27. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Galerije likovnih umjetnosti, Osijek
 28. Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
 29. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Ljekarne Osijek
 30. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Privremeni Statut Osnovne škole Satnica Đakovačka, Satnica Đakovačka
 31. Prijedlog Plana rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
 32. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za socijalnu skrb Osječko-baranjske županije
 33. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o prijenosu vrijednosti investicijskog ulaganja iz Projekta Wine Tour u objekte jedinica lokalne samouprave

  Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top