5. sjednica Skupštine 27.11.2013.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje zapisnika 4. sjednice Skupštine Županije
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 4. Izmjene i dopune programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
  a) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
  b) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
  c) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
  d) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
  e) Prijedlog Izmjena i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
  f) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
 5. a) Prijedlog Izmjene Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
  b) Prijedlog Izmjene Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
 6. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
  a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2013. godini
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2013. godini
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o financiranju troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
 11. a) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
 12. a) Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2013. godini
  b) Prijedlog Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2013. godini
 13. Izmjene Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
 14. Informacija o stanju vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije
 15. Informacija o organiziranosti i stanju lovstva i ribolova na području Osječko-baranjske županije
 16. Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit"
 17. Izvješće o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2012. godini
 18. Informacija o primjeni Odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata u školskoj odnosno akademskoj godini 2012./2013.
 19. Informacija o primjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u školskoj odnosno akademskoj godini 2012./2013.
 20. Informacija o primjeni Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij u akademskoj godini 2012./2013.
 21. Informacija o provedbi projekta "Studentski krediti" za akademsku godinu 2012./2013.
 22. Prijedlog Rješenja o prijenosu vrijednosti investicijskog ulaganja iz Projekta Wine Tour u objekte jedinica lokalne samouprave
 23. Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnih ulaganja s Osječko-baranjske županije na Gimnaziju Beli Manastir
 24. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
  a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2013. godine
  b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2013. godine
 25. a) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske županije
 26. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Skupštine i drugih tijela Županije
  a) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova radnih tijela Skupštine Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta za sigurnost prometa na cestama Osječko-baranjske županije
  c) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za zdravlje Osječko-baranjske županije
  d) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine na području Osječko-baranjske županije
  e) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Županijskog povjerenstva za gospodarski razvitak sela
  f) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Odbora za priznanja Osječko-baranjske županije
  g) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 27. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za utvrđivanje turističko-vinskih cesta na području Osječko-baranjske županije
 28. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 29. Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku

             Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top