4. sjednica Skupštine 26.09.2013.

 1. Usvajanje zapisnika 3. sjednice Skupštine Županije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Informacija o problematici statističke podjele i politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske
 4. Informacija o stanju i problematici poljoprivredne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
 5. Informacija o žetvi i otkupu pšenice roda 2013. godine na području Osječko-baranjske županije
 6. Informacija o organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva na području Osječko-baranjske županije
 7. Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda na području Osječko-baranjske županije
 8. Informacija o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu
 9. Prijedlog Programa sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2016. godine
 10. Izvješće o poslovanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2012. godinu
 11. Izvješće o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek za 2012. godinu
 12. Izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2012. godinu
 13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
 14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
 15. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
 16. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
  a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu \"Proračunska zaliha\" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2013. godine
  b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu \"Proračunska zaliha\" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. srpnja 2013. godine
 17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaći, naknadi za rad i materijalnim pravima dužnosnika Osječko-baranjske županije
 18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela
 19. Prijedlog Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije u razdoblju rujan - prosinac 2013. godine
 20. Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području Osječko-baranjske županije
 21. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine na području Osječko-baranjske županije u 2011. i 2012. godini
 22. Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2012. godini
 23. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o turističko-vinskim cestama na području Osječko-baranjske županije
 24. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
 25. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zaštitu sloboda i prava građana
 26. Prijedlog Zaključka povodom uvođenja dvojezičnosti u Vukovar

 

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top