3. sjednica Skupštine 25.07.2013.

3. SJEDNICA,  25. srpnja 2013. godine

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje zapisnika 1. konstituirajuće i 2. sjednice Skupštine Županije
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 4. Informacija o stanju i problematici biljne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
 5. Informacija o stanju i problematici u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije
 6. Informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske županije
 7. Informacija o problematici razminiranja na području Osječko-baranjske županije
 8. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije i radu Turističke zajednice Županije
 9. Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području Osječko-baranjske županije
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o poticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Osječko-baranjske županije
 12. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
 13. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
 14. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
 15. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Osječko-baranjske županije
 16. Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini
 17. Izvješće o ostvarivanju investicijskih projekata financiranih sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije u 2012. godini
 18. Izvješće o poslovanju Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac u 2012. godini
 19. Izvješće o poslovanju Odvodnje d.d. Darda za 2012. godinu
 20. Izvješće o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2012. godinu
 21. Izvješće o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. Za 2012. godinu
 22. Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., Donji Miholjac za 2012. godinu
 23. Izvješće o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek za 2012. godinu
 24. Izvješće o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. Za 2012. godinu
 25. Izvješće o poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. Za međunarodnu i regionalnu suradnju za 2012. godinu
 26. Izvješće o poslovanju Ekos d.o.o. Osijek za 2012. godinu
 27. Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2012. godini
 28. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
 29. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
 30. Izvješće o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
 31. a) Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku u 2012. godini
  b) Plan rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2013. godinu
 32. Informacija o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2012. godini
 33. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini
 34. Prijedlog Odluke o osnivanju Osnovne škole Satnica Đakovačka
 35. a) Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Osijek
  b) Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Đakovo
  c) Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Valpovo
  d) Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Beli Manastir
 36. Prijedlog Odluke o financiranju pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
 37. Prijedlog Rješenja o prijenosu opreme i objekata u vlasništvo osnovnih i srednjih škola s područja Osječko-baranjske županije
 38. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
  a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu \"Proračunska zaliha\" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka 2013. godine
  b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu \"Proračunska zaliha\" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2013. godine
  c) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu \"Proračunska zaliha\" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja 2013. godine
 39. a) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske županije

 

            Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top