15. sjednica Skupštine 18.10.2018.

1. Usvajanje zapisnika 14. sjednice Skupštine Županije
- pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
4. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
6.a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju ponude za kupnju dionica trgovačkog društva Odvodnja d.d. Darda
   b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju ponude za kupnju dionica trgovačkog društva Vuka d.d. Osijek
   c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju ponude za kupnju dionica trgovačkog društva Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac
7. Prijedlog Izmjena Akcijskog plana energetske učinkovitosti Osječko-baranjske županije za razdoblje 2017. - 2019. godine
8. Informacija o prijavi projekata na Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora"
9. Informacija o projektu izgradnje Gospodarskog centra u Osijeku
10. Informacija o provedbi projekta "Studentski krediti" za akademsku godinu 2017./2018.
11. Informacija o stipendiranju učenika i studenata i dodjeli potpora za poslijediplomski studij u školskoj odnosno akademskoj 2017./2018. godini
12. Informacija o prijavi projektnog prijedloga Osječko-baranjske županije ''Vrijeme je za školski obrok 2''
13. Informacija o iskazu interesa Osječko-baranjske županije za sudjelovanje u Školskoj shemi
14. Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda u 2017. godini na području Osječko-baranjske županije
15. Izvješće o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2017. godinu
16. Izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2017. godinu
17.a) Prijedlog Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u Programu kreditiranja poduzetnika početnika Hrvatske banke za obnovu i razvitak
     b) Prijedlog Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u Programu kreditiranja razvitka malog i srednjeg poduzetništva Hrvatske banke za obnovu i razvitak
18. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za razdoblje od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2018. godine
19. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek
20. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Doma zdravlja Beli Manastir
21. Zahtjev Daniela Erdeljija i drugih za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Petrijevci kao kulturnog dobra
22. Zahtjev Krunoslava Đurkina iz Osijeka za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top