14. sjednica Skupštine 13.09.2018.

 1. Usvajanje zapisnika 12. i 13. sjednice Skupštine Županije
  - pitanja i prijedlozi vijećnika (video s 12. sjednice)
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. a) Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta Motičina
  b) Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta Seona
  c) Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta Velimirovac
 4. Prijedlog Odluke o prijenosu gospodarske cjeline Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju Javnoj ustanovi Županijskoj razvojnoj agenciji Osječko-baranjske županije
 5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije
 6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o dopuni Statuta Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije
  - Statut Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije
 7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije za školsku godinu 2018./2019.
 8. Prijedlog Odluke o stipendiranju učenika i studenata
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni uvjeta kredita odobrenih iz udruženih sredstava iz Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2018. godini
 11. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
 12. Izvješće o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2017. godini
 13. Izvješće o poslovanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2017. godinu
 14. Izvješće o poslovanju Odvodnje d.d. Darda za 2017. godinu
 15. Izvješće o poslovanju TERA TEHNOPOLIS d.o.o., Osijek za 2017. godinu
 16. a) Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku u 2017. godini
  b) Plan rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2018. godinu
 17. Informacija o poljoprivrednoj proizvodnji na području Osječko-baranjske županije
 18. Informacija o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2017. godini
 19. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
  a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2018. godine
  b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. srpnja 2018. godine

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top