9. sjednica Skupštine 08.03.2018.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje zapisnika 8. sjednice Skupštine Županije
  - pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osječko-baranjske županije
 5. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2018. godini
 6. a) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini
 7. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Valpovo
 8. Prijedlog Odluke o visini iznosa za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini
 9. Prijedlog Izmjene i dopuna Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016. - 2020. godine
 10. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije
 11. a) Informacija o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. do 2020. godine i Akcijskog plana za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini
  b) Prijedlog Akcijskog plana za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
 12. Informacija o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini
 13. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2017. godini na području Osječko-baranjske županije
 14. Izvješće o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 15. Izvješće o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini
 16. Izvješće o stanju okoliša na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2016. godine
 17. Prijedlog Programa provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije
 18. Prijedlog Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2018. godini
 19. Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2018. godini
 20. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
 21. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
 22. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja 2018. godine
 23. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko-baranjske županije
 24. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Skupštine i drugih tijela Osječko-baranjske županije

Izvješće o zaključcima radnih tijela

 

 

Top