8. sjednica Skupštine 08.02.2018.

 1. Usvajanje zapisnika 7. sjednice Skupštine Županije
  - pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 12. lipnja do 31. prosinca 2017. godine
 4. Prijedlog za promjenu Statuta Osječko-baranjske županije
 5. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o plaći i naknadi za rad dužnosnika Osječko-baranjske županije
 8. Prijedlog Operativnog plana razvoja cikloturizma Osječko-baranjske županije
  - Operativni plan razvoja cikloturizma Osječko-baranjske županije
 9. Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
 10. Stanje zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini
  a) Izvješće o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini
  b) Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 11. Informacija o potporama poljoprivredi, ruralnom razvoju i ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini
 12. a) Prijedlog Izmjene Plana razvitka odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Osijek
 13. Prijedlog Ugovora o darovanju nekretnina u Bilju u vlasništvu Hrvatskih šuma d.o.o. u korist Osječko-baranjske županije i Općine Bilje
 14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG" Osijek
  - Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG" Osijek
  - Prilog - Statut s izmjenom
 15. Zahtjev Viole d.o.o. u stečaju, Osijek za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Osijek kao kulturnog dobra
 16. Zahtjev Općinskog suda u Osijeku za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Vladislavci kao kulturnog dobra
 17. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
  a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga 2017. godine
  b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2017. godine
 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za distribuciju plina na području Općine Čepin

Izvješće o zaključcima radnih tijela

 

 

Top