5. sjednica Skupštine 24.10.2017.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje zapisnika 4. sjednice Skupštine Županije
  - pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 4. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
  a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
  b) Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 5. Izmjene i dopune programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
  a) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
  b) Prijedlog Izmjena i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
  c) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
  d) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
  e) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2017. godini
 7. a) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini
 8. Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2017. godini
 9. Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2016. godinu
 10. Prijedlog I. Aneksa Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2017. godini
 11. Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda u 2016. godini na području Osječko-baranjske županije
 12. Informacija o organiziranosti i stanju lovstva i ribolova na području Osječko-baranjske županije
 13. Prijedlog Izmjena Akcijskog plana energetske učinkovitosti Osječko-baranjske županije za razdoblje 2017. - 2019. godine
 14. Informacija o stipendiranju učenika i studenata i dodjeli potpora za poslijediplomski studij u školskoj odnosno akademskoj 2016./2017. godini
 15. Informacija o provedbi projekta "Studentski krediti" za akademsku godinu 2016./2017.
 16. Informacija o projektu UP.03.2.1.03.0049 "Učimo zajedno 4"
 17. Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i obrazovanja na području Osječko-baranjske županije
 18. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Osnovne škole Čeminac, Čeminac
  - Odluka o izmjenama Statuta Osnovne škole Čeminac, Čeminac
 19. Prijedlog Rješenja o osnivanju Županijskog komasacijskog povjerenstva za područje Osječko-baranjske županije, imenovanju članova i njihovih zamjenika
 20. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2017. godine

Izvješće o zaključcima radnih tijela

 

 

Top