4. sjednica Skupštine 26.09.2017.

 1. Usvajanje zapisnika 3. sjednice Skupštine Županije
  - pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Izbor potpredsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije
 4. Prijedlog za imenovanje tajnika Županije
 5. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 7. Informacija o žetvi i otkupu pšenice roda 2017. godine na području Osječko-baranjske županije
 8. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije i radu Turističke zajednice Županije
 9. Informacija o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu
 10. Izvješće o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2016. godinu
 11. Izvješće o poslovanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2016. godinu
 12. Izvješće o poslovanju Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac u 2016. godini
 13. Izvješće o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2016. godinu
 14. Izvješće o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. za 2016. godinu
 15. Izvješće o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek za 2016. godinu
 16. Izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2016. godinu
 17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2017. godini
 18. Prijedlog Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije za školsku godinu 2017./2018.
 19. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Ljekarni Osječko-baranjske županije
  - Odluka o dopuni Statuta Ljekarni Osječko-baranjske županije
 20. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Ljekarni Osječko-baranjske županije
 21. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. srpnja 2017. godine
 22. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Osječko-baranjske županije
 23. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
 24. Zahtjev za davanje mišljenja o imenovanju načelnika Policijske uprave osječko-baranjske
 25. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova radnih tijela
  a) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za sigurnost prometa na cestama Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravlje Osječko-baranjske županije
  c) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za socijalnu skrb Osječko-baranjske županije
  d) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za gospodarski razvitak sela
  e) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova
  f) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za utvrđivanje turističko-vinskih cesta na području Osječko-baranjske županije
 26. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Stručne komisije za ustanovljenje i izmjenu granica zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije

Izvješće o zaključcima radnih tijela

 

 

Top