3. sjednica Skupštine 20.07.2017.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje zapisnika 1. konstituirajuće i 2. sjednice Skupštine Županije
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 4. Informacija o stanju i problematici biljne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
 5. Informacija o stanju i problematici u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije
 6. Prijedlog Izmjene i dopuna Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016. - 2020. godine
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije
 8. Informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske županije
 9. Informacija o problematici razminiranja na području Osječko-baranjske županije
 10. Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području Osječko-baranjske županije
 11. Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., Donji Miholjac za 2016. godinu
 12. Izvješće o poslovanju Odvodnje d.d. Darda za 2016. godinu
 13. Izvješće o poslovanju EKOS d.o.o. Osijek za 2016. godinu
 14. Izvješće o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2016. godini
 15. Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2016. godini
 16. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
 17. Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini
 18. Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2016. godini
 19. Informacija o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2016. godini
 20. Izvješće o izvršenju Plana financiranja programskih aktivnosti udruga sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije u 2016. godini
 21. Prijedlog Odluke o izdvajanju ljekarničke jedinice Doma zdravlja Našice u Đurđenovcu i pripajanju Ljekarnama Osječko-baranjske županije
 22. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Donji Miholjac
 23. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Osijek
 24. Prijedlog Izmjene Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2017. godini
 25. Prijedlog Dodatka I. Ugovoru o sufinanciranju izgradnje objekta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek
 26. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku za sklapanje pravnih poslova radi stjecanja, opterećivanja i otuđivanja imovine u okviru projekta "Priprema projektne dokumentacije za rekonstrukciju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u svrhu razvoja integriranog razvojnog programa"
 27. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Muzeju likovnih umjetnosti, Osijek za sklapanje pravnih poslova radi stjecanja, opterećivanja i otuđivanja imovine u okviru projekta "Priprema projektne dokumentacije za rekonstrukciju Muzeja likovnih umjetnosti u svrhu razvoja integriranog razvojnog programa"
 28. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek za sklapanje pravnih poslova radi stjecanja, opterećivanja i otuđivanja imovine u okviru projekta PHYS-ME
 29. Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti opreme i objekata osnovnim i srednjim školama s područja Osječko-baranjske županije
 30. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
  a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. veljače do 28. veljače 2017. godine
  b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka 2017. godine
  c) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2017. godine
  d) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja 2017. godine
  e) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2017. godine
 31. Zahtjevi za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina kao kulturnog dobra
  a) Zahtjev PARALELE d.o.o. u stečaju za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Osijek kao kulturnog dobra
  b) Zahtjev Kliničkog bolničkog centra Osijek za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra
 32. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko-baranjske županije
 33. Prijedlog za imenovanje predsjednika i članova radnih i drugih tijela Osječko-baranjske županije

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top