37. sjednica Skupštine 25.02.2021.

1. Usvajanje zapisnika 36. sjednice Skupštine Županije
-   pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osječko-baranjske županije
5. Prijedlog za promjenu Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije
6. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela
7. Informacija o izgradnji Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće
8. Informacija o projektu izgradnje Gospodarskog centra u Osijeku
9.a) Prijedlog Odluke o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Cvjetno, Briješće
   b) Prijedlog Ugovora o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Cvjetno, Briješće
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Osječko-baranjske županije
11. Prijedlog Odluke o visini iznosa za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na području Osječko- baranjske županije u 2021. godini
12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije
13. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Odluke o potporama za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Osječko-baranjske županije
15. Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
16. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
17. Prijedlog Prvog dodatka Sporazumu o sufinanciranju Programa izgradnje Sustava navodnjavanja Puškaš
18. Prijedlog Dodatka II. Ugovora o prijenosu prava vlasništva u svrhu izgradnje nove zgrade I. gimnazije Osijek
19. Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
20. Informacija o potporama za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. u 2020. godini
21. Informacija o dodjeli potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2020. godini obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja pružaju uslugu smještaja radi ublažavanja posljedica uslijed epidemije bolesti COVID-19
22. Izvješće o izvršenju Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2020. - 2024. godine za 2020. godinu
23. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini
24. Izvješće o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini
25. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o vođenju Kataloga podataka u informacijskom sustavu Osječko-baranjske županije
26. Prijedlog Rješenja o stavljanju izvan snage Rješenja o osnivanju Stručne komisije za ustanovljenje i izmjenu granica zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije i imenovanju njezinih članova
27. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja 2021. godine

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top