36. sjednica Skupštine 28.01.2021.

1. Usvajanje zapisnika 35. sjednice Skupštine Županije
-   pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Prijedlog za promjenu Statuta Osječko-baranjske županije
4. Konačni prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije
OB zupanija_ suglasnost na IV ID PPU zupanije
Tekstualni dio
-  Kartogrami
   -  A) Koristenje i namjena prostora - obuhvat izmjena i dopuna
   -  B) Cestovni, zeljeznicki, rijescni i zracni promet - obuhvat izmjena i dopuna
   -  C) Podrucja posebnih uvjeta korištenja - obuhvat izmjena i dopuna
-  Kartografski prikazi
   -  1.KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
   -  2.1.1. PROMET
   -  2.1.2.POSTA I ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE
   -  2.2.1. PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA
   -  2.2.2.ELEKTROENERGETIKA
   -  2.3.1.VODOOPSKRBA
   -  2.3.2.ODVODNJA OTPADNIH VODA
   -  2.3.3.KORISTENJE VODA
   -  2.4 OTPAD
   -  3.1.1.POSEBNI UVIJETI KORISTENJA
   -  3.1.2.POSEBNA OGRANICENJA U KORISTENJU
   -  3.2.1.ZASTITA POSEBNIH OBILJEZJA
   -  3.2.2._PODRUCJA I DIJELOVI PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZASTITE
Odredbe za provedbu Prostornog plana OBŽ - pročišćeni tekst
-  Grafički dio Prostornog plana OBŽ - pročišćeni tekst
   -  1.KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
   -  2.1.1.PROMET
   -  2.1.2.POSTA I ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE
   -  2.2.1.NAFTA I PLIN
   -  2.2.2.ELEKTROENERGETIKA
   -  2.3.1.VODOOPSKRBA
   -  2.3.2.ODVODNJA OTPADNIH VODA
   -  2.3.3.KORISTENJE VODA
   -  2.4 OTPAD
   -  3.1.1.POSEBNI UVIJETI KORIŠTENJA
   -  3.1.2.POSEBNA OGRANICENJA U KORISTENJU
   -  3.2.1.ZASTITA POSEBNIH OBILJEZJA
   -  3.2.2.Podrucja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite
   -  4. NAMJENA POVRŠINA
5. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o pokretanju projekta "Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva"
6. Informacija o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini
7. Izvješće o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2019. godini
8. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
9. Prijedlog Zaključka o prestanku važenja Plana zaštite i spašavanja za područje Osječko-baranjske županije i Plana civilne zaštite za područje Osječko-baranjske županije
10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Savjeta za sigurnost prometa na cestama Osječko-baranjske županije
11. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu za razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga 2020. godine
12. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2020. godine

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top