34. sjednica Skupštine 26.11.2020.

1. Usvajanje zapisnika 33. sjednice Skupštine Županije
-   pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3.a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
   b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
   c) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2020. godini
   d) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini
   e) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini
   f) Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2020. godini
   g) Prijedlog Izmjena i dopune Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
   h) Prijedlog Izmjena i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
   i) Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
   j) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
   k) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
   l) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
  m) Prijedlog Izmjene Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
4. Prijedlog II. Dodatka Ugovoru o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
5. Prijedlog II. Dodatka Ugovoru o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
6. Prijedlog II. Dodatka Ugovoru o sufinanciranju Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
7. Prijedlog I. Dodatka Ugovoru o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2020. godini
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju kriterija i uređivanju drugih pitanja financiranja javnih potreba Osječko-baranjske županije u tehničkoj kulturi
9.a) Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o priznanjima Osječko-baranjske županije
   b) Prijedlog Zaključka o potvrđivanju Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli priznanja Osječko-baranjske županije
10. Prijedlog Komunikacijske strategije za postupak izrade i provedbe Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine
11. Informacija o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije
12. Informacija o stipendiranju učenika i studenata i dodjeli potpora za poslijediplomski studij u školskoj odnosno akademskoj 2019./2020. godini
13. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
14. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Muzeja likovnih umjetnosti
15. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti na odluke o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenim radnicima Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
a) Barbari Žigić Vukojević, dr. med. dent.
b) Sonji Grčić, dr. med. dent.
c) Snežani Jančić, dr. med. dent.
d) Ani Budimir, dr. med. dent.
e) Adriani Nađ Badovinac, dr. med. dent.
16. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći za sufinanciranje dijela troškova specijalističkog usavršavanja Domu zdravlja Osječko-baranjske županije u 2020. godini
17. Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti objekata osnovnim školama s područja Osječko-baranjske županije
18. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini i stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
19. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu za razdoblje od 1. listopada do 31. listopada 2020. godine

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top