33. sjednica Skupštine 29.10.2020.

1. Usvajanje zapisnika 32. sjednice Skupštine Županije
-   pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Osječko-baranjske županije
5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije
6.a) Prijedlog Izmjena Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini
   b) Prijedlog Izmjena Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
7. Prijedlog Izmjena Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
8. Prijedlog Programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Osječko-baranjske županije
9. Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini
10. Informacija o projektu izgradnje Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće
11. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije
12. Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2019. godini
13. Izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. u 2019. godini
14. Izvješće o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2019. godini
15. Izvješće o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. u 2019. godini
16. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Turističke zajednice Osječko-baranjske županije
17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ljekarni srce - Ljekarni Osječko-baranjske županije
18. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti na odluke o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenim radnicima Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
a) Tatjani Lulić-Slipac, dr. med. spec. obiteljske medicine
b) Anji Bakaran, dr. med. dent.
c) Mateju Karlu, dr. med. dent.
d) Mislavu Omaziću, dr. med. dent.
e) Eleonori Mandžukić, dr. med. dent.
19. Zahtjev LOBING d.o.o., Zagreb za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u Osijeku kao kulturnog dobra
20. Podnošenje prijedloga za imenovanje člana Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskog sabora
21. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu za razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2020. godine

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top