32. sjednica Skupštine 17.09.2020.

1. Usvajanje zapisnika 31. sjednice Skupštine Županije
-   pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
5. Prijedlog Izmjena Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
6. Prijedlog Izmjena Plana razvitka odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Osječko-baranjske županije
7.a) Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Donji Miholjac
   b) Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Magadenovac
8. Prijedlog Plana promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti na području Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2020. do 2023. godine
9. Prijedlog Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije za školsku godinu 2020./2021.
10. Prijedlog Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2020. godini
11. Prijedlog Ugovora o provedbi projekta izgradnje Gospodarskog centra u Osijeku
12. Prijedlog Ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju nerazvrstane ceste radi pristupa Zgradi 1. Gospodarskog centra u Osijeku
13. Izmjene Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Ugostiteljsko-turističkoj školi, Osijek za sklapanje pravnih poslova radi stjecanja imovine u okviru projekata Regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva
15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek za sklapanje pravnih poslova radi stjecanja imovine u okviru projekata Regionalnog centra kompetentnosti u sektoru elektrotehnike i računalstva
16. Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti ulaganja u
a) škole na području Osječko baranjske županije
b) Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo i Zavod za javno zdravstvo Osječko baranjske županije
c) izgradnju putničkog pristaništa Aljmaš Javnoj ustanovi Lučka uprava Vukovar
d) dječja igrališta jedinicama lokalne samouprave na području Osječko baranjske županije
e) športske terene jedinicama lokalne samouprave na području Osječko baranjske županije
17. Zahtjev Televizije Slavonije i Baranje d.o.o., Osijek za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine Vile Szinicz u Osijeku kao kulturnog dobra
18. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. srpnja 2020. godine
19. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu za razdoblje od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2020. godine

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top