31. sjednica Skupštine 16.07.2020.

1. Usvajanje zapisnika 30. sjednice Skupštine Županije
-   pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3.a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
   b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
   c) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini
   d) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini
   e) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2020. godini
    f) Prijedlog Izmjena i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
   g) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
   h) Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
   i) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
   j) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
  k) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
  l) Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2020. godini
m) Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2020. godini
4. Prijedlog I. Dodatka Ugovoru o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
5. Prijedlog I. Dodatka Ugovoru o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
6. Prijedlog I. Dodatka Ugovoru o sufinanciranju Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
7. Prijedlog Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Osječko-baranjske županije
8. Prijedlog Odluke o načinu određivanja broja ordinacija za obavljanje djelatnosti Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
9. Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovne prostore Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
10. Prijedlog Odluke o prestanku Slavonske mreže d.o.o. za razvoj širokopojasne infrastrukture po skraćenom postupku bez provođenja likvidacije
11. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2019. - 2022. godine
12. Informacija o poljoprivrednoj proizvodnji na području Osječko-baranjske županije
13. Informacija o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2019. godini
14. Informacija o izgradnji zgrade i sportske dvorane Srednje škole u Donjem Miholjcu
15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o suradnji na provedbi projekta dogradnje nastavno športske dvorane Osnovne škole Miroslava Krleže, Čepin
16.a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Privremeni Statut Osnovne škole Cvjetno, Briješće
    b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor, Čepin
17. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Ekonomske škole "Braća Radić", Đakovo
18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
19. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti na odluke o izmjenama i dopunama statuta domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
a) Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir
b) Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo
c) Doma za starije i nemoćne osobe Osijek
20. Izvješće o radu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek za 2019. godinu
21. Izvješće o poslovanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2019. godinu
22. Izvješće o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek za 2019. godinu
23. Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., Donji Miholjac za 2019. godinu
24. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
25. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
26. Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
27.a) Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku u 2019. godini
    b) Plan rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2020. godinu
28. Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Đakovu u 2019. godini
29. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu za razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja 2020. godine
30. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2020. godine

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top