30. sjednica Skupštine 2.06.2020.

1. Usvajanje zapisnika 29. sjednice Skupštine Županije
-   pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
4. Konačni Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije
-   Izvješće o javnoj raspravi
-   Konačni prijedlog 2
-   Grafički dio:
    1. Pregledna karta obuhvata  
    2. Korištenje i namjena prostora
    3. Namjena površina
-    Pročišćeni tekst Odluke o Prostornom planu OBŽ
5. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije do 2020. godine
6. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine
7. Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskog rezultata
8. Prijedlog Odluke o pripajanju domova zdravlja u Belom Manastiru, Donjem Miholjcu, Đakovu, Našicama i Valpovu Domu zdravlja Osijek i promjeni naziva Doma zdravlja Osijek
9. Prijedlog Zaključka o pokretanju inicijative za usklađivanje Mreže javne zdravstvene službe
10. Izvješće o izvršenju Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2016. - 2020. godina za 2019. godinu
11. Izvješće o poslovanju i radu Zavoda za informatiku Osijek za 2019. godinu
12. Izvješća o radu Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2019. godini
a) Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2019. godini
b) Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
13. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka 2020. godine
14. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2020. godine

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top