29. sjednica Skupštine 23.04.2020.

1. Usvajanje zapisnika 28. sjednice Skupštine Županije
-   pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
4. Informacija o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Proračunom Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
5. Prijedlog Programa provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije
7. Prijedlog Odluke o organizaciji i načinu provedbe produženog boravka u osnovnim školama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
8.a) Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Vladimir Nazor, Čepin, u dijelu koji se odnosi na Područnu školu Briješće
   b) Prijedlog Odluke o podjeli Osnovne škole Vladimir Nazor, Čepin
   c) Prijedlog Rješenja o imenovanju privremene ravnateljice Osnovne škole Cvjetno, Briješće
9. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Osječko-baranjske županije
10.a) Prijedlog Zaključka o subvencioniranju kamata na kredite poduzetnika za vrijeme odgode plaćanja obveza po kreditima (moratorija)
     b) Prijedlog Zaključka o subvencioniranju kamata na kredite građana realizirane u okviru projekta ''Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva'' za vrijeme odgode plaćanja obveza po kreditima (moratorija)
11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
12. Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
13. Izvješće o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
14. Izvješća o izvršenju programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
d) Izvješće o izvršenju javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
f) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
15. Izvješće o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2019. godini
16. Izvješće o izvršenju Plana financiranja programskih aktivnosti udruga sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije u 2019. godini
17. Izvješće o radu i izvršenju Programa rada i financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
18.a) Informacija o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. do 2020. godine i Akcijskog plana za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini
    b) Prijedlog Akcijskog plana za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
19. Informacija o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini
20. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2019. godini na području Osječko-baranjske županije
21. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2019. godinu
22. Izvješće o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
23. Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2019. godinu
24. Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek za 2019. godinu
25. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
26. Izvješće o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini
27. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja 2020. godine
28. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu za razdoblje od 1. veljače do 29. veljače 2020. godine

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top