28. sjednica Skupštine 27.02.2020.

1. Usvajanje zapisnika 27. sjednice Skupštine Županije
-   pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osječko-baranjske županije
5. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2020. godini
6. Prijedlog Odluke o visini iznosa za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini
7. Prijedlog Dodatka I. Ugovora o prijenosu prava vlasništva u svrhu izgradnje nove zgrade I. gimnazije Osijek
8. Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
9. Prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi
10. Informacija o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini
11. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini
12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije
13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Osijek
14. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju Koordinacijske radne skupine za provedbu Zakona o zaštiti životinja na području Osječko-baranjske županije i imenovanju njezinih članova

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top