23. sjednica Skupštine 12.9.2019.

1. Usvajanje zapisnika 22. sjednice Skupštine Županije
-   pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije
4. Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju između Osječko-baranjske županije, Republika Hrvatska i pokrajine Sečuan, Narodna Republika Kina o uspostavljanju prijateljstva i suradnje
6. Prijedlog Odluke o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenata
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije
9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije
10. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2019. - 2022. godine
11. Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Đakovu u 2018. godini
12. Informacija o provedbi ad hoc unutarnje revizije u 2019. godini "Unutarnja revizija poslovanja ustanove u kulturi - HNK u Osijeku"
13. Informacija o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2018. godini
14. Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2018. godini
15. Informacija o projektu "Studijsko tehnička dokumentacija geotermalnog potencijala Osječko-baranjske županije" (K.K.10.1.3.05.0003)
  -  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava - geotermalni potencijal
16. Zahtjev Željka Stjepanovića iz Osijeka za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra
17. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. srpnja 2019. godine
18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko-baranjske županije
19. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top