22. sjednica Skupštine 18.7.2019.

1. Usvajanje zapisnika 21. sjednice Skupštine Županije
-   pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Prijedlog Strateških smjernica kontrole komaraca u Osječko-baranjskoj županiji 2019. - 2024.
4. Prijedlog Odluke o izmjenama Društvenog ugovora EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom
5. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Osijek
6. Prijedlog Programa provedbe mjera Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. - 2020. godine na području Osječko-baranjske županije
7. Prijedlog Plana zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije
8. Informacija o poljoprivrednoj proizvodnji na području Osječko-baranjske županije
9. Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini
10. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
11. a) Izvješće o radu i poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju za 2018. godinu
      b) Izvješće o radu i poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju za 2019. godinu (1. 1. 2019. - 30. 4. 2019.)
12. Prijedlog Odluke o prestanku Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju po skraćenom postupku bez provođenja likvidacije
13. Izvješće o poslovanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2018. godinu
14. Izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2018. godinu
15. Izvješće o radu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom, Osijek za 2018. godinu
16. Izvješće o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek za 2018. godinu
17. Izvješće o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2018. godini
18. Izvješće o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2018. godinu
19. Izvješće o poslovanju Odvodnje d.d. Darda za 2018. godinu
20. Izvješće o poslovanju Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac za 2018. godinu
21. Prijedlog zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na statute osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
-    Odluke školskih odbora o utvrđivanju prijedloga statuta
-    I.1. Prijedlog Statuta Osnovne glazbene škole "Kontesa Dora", Našice
-    I.2. Prijedlog Statuta Osnovne škole Starčevića Viljevo, Viljevo
-    I.3. Prijedlog Statuta Osnovne škole "Antunovac", Antunovac
-    I.4. Prijedlog Statuta Osnovne škole "August Harambašić", Donji Miholjac
-    I.5. Prijedlog Statuta Osnovne škole Bijelo Brdo, Bijelo Brdo
-    I.6. Prijedlog Statuta Osnovne škole Bilje, Bilje
-    I.7. Prijedlog Statuta Osnovne škole Bratoljuba Klaića, Bizovac
-    I.8. Prijedlog Statuta Osnovne škole Budrovci, Budrovci
-    I.9. Prijedlog Statuta Osnovne škole Dalj, Dalj
-    I.10. Prijedlog Statuta Osnovne škole Darda, Darda
-    I.11. Prijedlog Statuta Osnovne škole Dore Pejačević Našice, Našice
-    I.12. Prijedlog Statuta Osnovne škole "Dr. Franjo Tuđman", Beli Manastir
-    I.13. Prijedlog Statuta Osnovne škole Draž, Draž
-    I.14. Prijedlog Statuta Osnovne škole Drenje, Drenje
-    I.15. Prijedlog Statuta Osnovne škole Đakovački selci, Selci Đakovački
-    I.16. Prijedlog Statuta Osnovne škole Ernestinovo, Ernestinovo
-    I.17. Prijedlog Statuta Osnovne škole Gorjani, Gorjani
-    I.18. Prijedlog Statuta Osnovne škole Hinka Juhna Podgorač, Podgorač
-    I.19. Prijedlog Statuta Osnovne škole Hrvatski sokol, Podgajci Podravski
-    I.20. Prijedlog Statuta Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić", Đakovo
-    I.21. Prijedlog Statuta Osnovne škole "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna
-    I.22. Prijedlog Statuta Osnovne škole Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac
-    I.23. Prijedlog Statuta Osnovne škole Ivana Kukuljevića, Belišće
-    I.24. Prijedlog Statuta Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić, Koška
-    I.25. Prijedlog Statuta Osnovne škole Jagodnjak, Jagodnjak
-    I.26. Prijedlog Statuta Osnovne škole "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački
-    I.27. Prijedlog Statuta Osnovne škole Josipa Antuna Ćolnića, Đakovo
-    I.28. Prijedlog Statuta Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac
-    I.29. Prijedlog Statuta Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, Trnava
-    I.30. Prijedlog Statuta Osnovne škole Josipa Kozarca, Semeljci
-    I.31. Prijedlog Statuta Osnovne škole Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi
-    I.32. Prijedlog Statuta Osnovne škole kralja Tomislava, Našice
-    I.33. Prijedlog Statuta Osnovne škole Ladimirevci, Ladimirevci
-    I.34. Prijedlog Statuta Osnovne škole Laslovo, Laslovo
-    I.35. Prijedlog Statuta Osnovne škole Lug, Lug
-    I.36. Prijedlog Statuta Osnovne škole Luka Botić, Viškovci
-    I.37. Prijedlog Statuta Osnovne škole Mate Lovraka, Vladislavci
-    I.38. Prijedlog Statuta Osnovne škole "Matija Gubec", Čeminac
-    I.39. Prijedlog Statuta Osnovne škole "Matija Gubec", Magadenovac
-    I.40. Prijedlog Statuta Osnovne škole Matija Gubec, Piškorevci
-    I.41. Prijedlog Statuta Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo
-    I.42. Prijedlog Statuta Osnovne škole Milka Cepelića, Vuka
-    I.43. Prijedlog Statuta Osnovne škole Miroslava Krleže, Čepin
-    I.44. Prijedlog Statuta Osnovne škole Petrijevci, Petrijevci
-    I.45. Prijedlog Statuta Osnovne škole Popovac, Popovac
-    I.46. Prijedlog Statuta Osnovne škole Satnica Đakovačka, Satnica Đakovačka
-    I.47. Prijedlog Statuta Osnovne škole "Silvije Strahimir Kranjčević", Levanjska Varoš
-    I.48. Prijedlog Statuta Osnovne škole Šećerana, Šećerana
-    I.49. Prijedlog Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor, Čepin
-    I.50. Prijedlog Statuta Osnovne škole "Vladimir Nazor", Đakovo
-    I.51. Prijedlog Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora, Feričanci
-    I.52. Prijedlog Statuta Osnovne škole Zmajevac, Zmajevac
-    II.1. Prijedlog Statuta Druge srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir
-    II.2. Prijedlog Statuta Ekonomske i upravne škole Osijek, Osijek
-    II.3. Prijedlog Statuta Ekonomske škole "Braća Radić", Đakovo
-    II.4. Prijedlog Statuta Elektrotehničke i prometne škole Osijek, Osijek
-    II.5. Prijedlog Statuta Gimnazije A.G.Matoša, Đakovo
-    II.6. Prijedlog Statuta Gimnazije Beli Manastir, Beli Manastir
-    II.7. Prijedlog Statuta Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Osijek
-    II.8. Prijedlog Statuta Graditeljsko-geodetske škole Osijek, Osijek
-    II.9. Prijedlog Statuta I. gimnazije Osijek, Osijek
-    II.10. Prijedlog Statuta II. gimnazije Osijek, Osijek
-    II.11. Prijedlog Statuta III. gimnazije Osijek, Osijek
-    II.12. Prijedlog Statuta Medicinske škole Osijek, Osijek
-    II.13. Prijedlog Statuta Obrtnička škola Osijek, Osijek
-    II.14. Prijedlog Statuta Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek, Osijek
-    II.15. Prijedlog Statuta Prve srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir
-    II.16. Prijedlog Statuta Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Đakovo
-    II.17. Prijedlog Statuta Srednje škole Dalj, Dalj
-    II.18. Prijedlog Statuta Srednje škole Donji Miholjac, Donji Miholjac
-    II.19. Prijedlog Statuta Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, Našice
-    II.20. Prijedlog Statuta Srednje škole Josipa Kozarca Đurđenovac, Đurđenovac
-    II.21. Prijedlog Statuta Srednje škole Valpovo,Valpovo
-    II.22. Prijedlog Statuta Strojarske tehničke škole Osijek, Osijek
-    II.23. Prijedlog Statuta Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek
-    II.24. Prijedlog Statuta Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića Osijek, Osijek
-    II.25. Prijedlog Statuta Trgovačke i komercijalne škole "Davor Milas", Osijek
-    II.26. Prijedlog Statuta Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek
-    III.1. Prijedlog Statuta Učeničkog doma "Hrvatskoga radiše" Osijek, Osijek
-    III.2. Prijedlog Statuta Srednjoškolskog đačkog doma Osijek, Osijek
22. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti na odluke zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku kojom se usklađuje djelatnost Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku kojom se usklađuje djelatnost Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
23. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti na odluke zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Doma zdravlja Valpovo
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Đakovo
24. Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovne prostore domova zdravlja čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
-    Zaključak o utvrđivanju amandmana na Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovne prostore domova zdravlja čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
25. Prijedlog Odluke o načinu određivanja broja ordinacija za obavljanje djelatnosti domova zdravlja čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
-    Zaključak o utvrđivanju amandmana na Prijedlog Odluke o načinu određivanja broja ordinacija za obavljanje djelatnosti domova zdravlja čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
26. Zahtjev Robnog centra trgovačkog društva za trgovinu na veliko i malo d.o.o. iz Križevaca za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra
27. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu za razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja 2019. godine
b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti ''Proračunska zaliha'' Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2019. godine

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top